EnglishViệt Nam
banner
Hệ cao đẳng nghề

Trình độ Cao đẳng nghề gồm 7 nghề

Tên và mã nghề ở cấp trình độ Cao đẳng nghề

 

  TT  

Tên Nghề

  Mã Nghề  

  Thời gian đào tạo  

1

 Cắt gọt kim loại

  50510201

3 năm

2

 Công nghệ Hàn

  50510203

3 năm

3

 Điện công nghiệp

  50510302

3 năm

4

 Cơ điện tử

  50510343

3 năm

5

 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần  mềm) 

  50480211

3 năm

6

 Công nghệ ôtô 

  

3 năm

7

 Kỹ thuật xây dựng 

  

3 năm

 

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi