EnglishViệt Nam
banner
Đảng bộ

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

dg8

Chiều ngày 07/12/2016 Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai , thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

8

Chiều ngày 25/11/2016, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãitổ chức Hội nghị quán triệt, tiển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) đối với cán bộ, viên chức, đảng viên, giáo viên và người lao động toàn Trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

daihoi1

    Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ tỉnh Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2015, Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi tổ chức Đại hội. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 07/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ tỉnh Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2015, Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi tổ chức Đại hội.