EnglishViệt Nam
banner
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

   Cơ cấu tổ chức của Trường gồm các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường được ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Hội đồng trường

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng : Thực hiện theo chế độ thủ trưởng.

- Các Phòng - Ban chức năng:

  + Phòng Đào tạo;

  + Phòng Tổ chức - Hành chính;

  + Phòng Kế hoạch - Tài chính;

  + Phòng Quản lý Thiết bị - Vật tư - Dịch vụ;

  + Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên;

  + Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm;

  + Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

- Các khoa và đơn vị trực thuộc

  + Khoa Khoa học cơ bản;

  + Khoa Điện- Điện tử;

  + Khoa Cơ khí;

  + Khoa Công nghệ thông tin;

  + Khoa Cơ khí thủy;

  + Khoa Xây dựng;

  + Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học;

  + Trung tâm Đào tạo nghề kỹ thuật cao và Đào tạo, bồi dưỡng xuất khẩu lao động;

  + Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể:  Chi bộ Trường; Công đoàn Cơ sở Trường; Chi đoàn Trường.

 

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

SoDoToChucTruong

 

 

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi