EnglishViệt Nam
banner
Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

 

KhuonVienTruong


- Tổng diện tích khuôn viên trường 6.6ha;
- Tổng số vốn đầu tư từ chính phủ Hàn Quốc là 5.8 triệu USD(khoảng 120 tỷ);
- Số phòng học lý thuyết 36; Số phòng học lý thuyết có diện tích đạt chuẩn (>50m2/phòng): 30 phòng;
- Diện tích xưởng thực hành: 6.827m2- Trung bình  2,6m2/1 học sinh;
- 03 phòng thí nghiệm, 05 phòng máy vi tính v.v...

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi