EnglishViệt Nam
banner
Khoa Điện - Điện tử

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

 

- Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trường) được Trường thành lập. Hiện nay, Khoa Điện - Điện tử các hệ sau:

   + Hệ Cao đẳng: Điện Công nghiệp, Cơ Điện tử;

   + Hệ Trung cấp: Điện Công nghiệp, Cơ Điện tử;

  + Hệ Sơ cấp: Điện Công nghiệp; Điện tử Công nghiệp; Lắp đặt thiết bị điện gia đình; Sửa chữa Cơ - Điện nông thôn;

- Khoa có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ giảng dạy cơ hữu đủ về số lượng, giỏi chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Đội ngũ giảng viên có kỹ năng tay nghề cao, nhiệt tình trong giảng dạy, luôn lấy học sinh-sinh viên (HSSV) làm trung tâm;

- Có cơ sở vật chất khang trang và hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến được nhập từ  Hàn Quốc. Luôn đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành và nghiên cứu cho HSSV;

- Chương trình, giáo trình các cấp trình độ được xây dựng theo mô đun-môn học đáp ứng nhu cầu xã hội và thường xuyên được cập nhật, đổi mới, bổ sung và sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế của xã hội;

- Khoa Điện - Điện tử tích cực chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, tăng cường thực hành nghề nghiệp, thực tập và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động học tập của HSSV.

 

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

- Cung cấp cho HSSV những kiến thức chuyên ngành Điện – Điện tử. HSSV sau khi ra Trường có đủ phẩm chất đạo đức, có khả năng tự nghiên cứu, có năng lực tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, tự tổ chức sản xuất lao động, có thái độ làm việc công nghiệp – làm việc theo nhóm, và chuyển đổi nghề nghiệp.

- Trong quá trình học tập chính khóa học sinh-sinh viên còn tham gia các hoạt động  Đoàn-Hội của Nhà trường, sinh hoạt và giao lưu văn hóa giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, tham gia hội thao, tham gia các cuộc thi nâng cao tay nghề,.. giúp người học phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

 

1. Chức năng:

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nghề thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử cho 3 cấp trình độ;

- Nghiên cứu khoa học, tham gia tự chế tạo các đồ dùng dạy học, chuyển giao công nghệ, tham gia hướng dẫn dây chuyền sản xuất tại doanh nghiệp;

- Quản lý cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh-sinh viên thuộc Khoa. Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo tại Khoa.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Điện Công nghiệp, Cơ điện tử, quản lý công tác chuyên môn và quản lý HSSV trực thuộc Khoa;

- Xây dựng và tổ chức biên soạn chương trình, nội dung mô đun môn học, đề cương chi tiết môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, cập nhật và đề xuất các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao, phân công giáo viên giảng dạy theo theo kế hoạch Phòng Đào tạo;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV thuộc khoa theo phân cấp;

- Quản lý, sử dụng, sửa chữa, cải tiến các trang thiết bị, phòng thực hành thuộc Khoa;

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện Khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phương pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về kỹ năng nghề cho HSSV;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, các buổi hội thảo chuyên ngành; triển khai nghiên cứu đề tài khoa học và tham gia học tập bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của ngành tổ chức;

- Hướng dẫn HSSV thực hành, thực tập, kết hợp với nghiên cứu khoa học. Tuyển chọn và bồi dưỡng cho những HSSV giỏi tham gia cuộc thi ROBOCON, thi tay nghề, tham dự các chuyên đề thực tập chất lượng cao hàng năm;

- Triển khai công tác coi thi, chấm thi, kiểm tra kết thúc môn học, quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định. Xác nhận các giấy tờ cho HSSV thuộc Khoa trong phạm vi được phân cấp;

- Thực hiện công tác thống kê báo cáo theo quy định, tham gia đào tạo, giảng dạy các lớp sơ cấp do tỉnh đặt hàng;

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị phòng, khoa khác để phân bổ giáo viên tham gia giảng dạy các môn học, mô đun không thuộc Khoa quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. Hệ Cao đẳng nghề: Điện Công nghiệp, Cơ Điện tử;

2. Hệ Trung cấp nghề: Điện Công nghiệp, Cơ Điện tử;(Theo chương trình Khung được phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-CĐVH ngày 15/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi)

3. Hệ Sơ cấp: Điện Công nghiệp; Điện tử Công nghiệp; Lắp đặt thiết bị điện gia đình; Sửa chữa Cơ - Điện nông thôn;(Theo chương trình Khung được phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-CĐVH ngày 13/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi)

 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

+ Lãnh đạo khoa: Trưởng khoa, 2 Phó trưởng khoa;

+ Tổng số cán bộ, giảng viên trong khoa: 11 giảng viên, trong đó có 04 giảng viên có trình độ Thạc sỹ, 07 giáo viên tốt nghiệp các trường ĐH kỹ thuật và ĐHSP kỹ thuật;

 + Khoa có 2 tổ môn: Điện công nghiệp và cơ điện tử.

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Tài Luật Giảng Viên P.tr Khoa (Th.S)
2 Nguyễn Nam Dương Giảng Viên
3 Lê Đỗ Hữu Hòa Giảng Viên
4 Nguyễn Chí Kiên Giảng Viên
5 Lê Văn Lực Giảng Viên
6 Võ Long Sĩ Giảng Viên
7 Võ Tấn Thái Giảng Viên
8 Nguyễn Trần Hồng Trí Giảng Viên Thạc Sĩ
9 Nguyễn Thị Y Lan Giảng Viên
10 Nguyễn Tưởng Duy Giảng Viên Thạc Sĩ
11 Bùi Thị Hạnh Giảng Viên Thạc Sĩ

 

 

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi