EnglishViệt Nam
banner
Khoa Khoa Học Cơ bản

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-CĐNVH ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi. Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy và điều hành, quản lý các môn học văn hóa theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 06 môn học chung cho các lớp hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề; Hiện Khoa gồm có:

- Phụ trách Khoa: Thạc sĩ Bùi Lệ Hà;

- Các bộ môn của Khoa, bao gồm: Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ (Anh văn), Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh:

  + Bộ môn Chính trị gồm 02 giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hạnh, Thạc sĩ Phùng Thị Phương Thảo;

  +  Bộ môn Pháp luật gồm 01 giảng viên: Thầy Phạm Vĩnh Tri;

  + Bộ môn Giáo dục thể chất: Thạc sĩ Nguyễn Văn Trương, Thạc sĩ Dương Lê Bình; Lê Quốc Lập

  + Bộ môn Anh văn: Thạc sĩ Bùi Thị Lệ Hà; Đỗ Thị Minh Hà;

  + Bộ môn Tin học cơ bản: Giáo viên, Giảng viên Khoa công nghệ Thông tin giảng dạy;

  + Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh: Giáo viên, Giảng viên của Trường Quân sự tỉnh giảng dạy.

 

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA KHOA

 

- Cung cấp cho HS-SV có kiến thức cơ bản cần thiết, và giúp các bạn HSSV có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trôi nhồi kiến thức cho người học phát triển toàn diện;

- Chủ động tìm kiếm tri thức và học tập suốt đời;

- Thường xuyên cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng như xã hội;

- Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản;

- Vận dụng tốt kiến thức cơ bản và chuyên ngành vào hoạt động chuyên môn.

 

 

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi